Ugunsdrošība

Pasākumu kopums, kas jāveic, lai uzņēmums atbilstu normatīvajos aktos noteiktajām prasībām attiecībā uz ugunsgrēku novēršanu, sekmīgu dzēšanu un to seku mazināšanu.

Darba aizsardzība

Pasākumu kopums nodarbināto dzīvības un veselības saglabāšanai darbā un tās mērķis ir izveidot drošu un veselībai nekaitīgu darba vidi, kā arī novērst nelaimes gadījumus darbā un arodslimības.

Vides aizsardzība

Pasākumu kopums vides saglabāšanai un dabas resursu ilgtspējīgas izmantošanas nodrošināšanai.

Labākais sniegums - jūsu aizsardzībai!

Par mums

Katrs uzņēmējs ik dienu velta daudz pūļu, lai sasniegtu izcilus rezultātus un stabilu uzņēmuma izaugsmi. Viens no pamatnosacījumiem veiksmīgai uzņēmējdarbībai ir drošas darba vides izveidošana un uzturēšana. Kompānija “Aizsardzības Sistēmas” piedāvā profesionālu palīdzību darba aizsardzības, ugunsdrošības un vides pārvaldības sistēmas nodrošināšanai saskaņā ar LR likumdošanas aktos noteikto kārtību.

Mēs piedāvājam kvalitāti, stabilitāti, savlaicīgu un efektīvu pakalpojumu sniegšanu un uzraudzību. Mūsu prioritāte ir individuāla pieeja katram klientam, lai rastu atbilstošu risinājumu katrā konkrētā situācijā. Šobrīd to novērtē jau vairāk kā 200 mūsu pastāvīgo klientu, kas uzticējuši darba aizsardzības, ugunsdrošības sistēmas vadīšanu profesionālai komandai, lai atvieglotu savu ikdienu.

Mēs sniedzam pakalpojumus visā Latvijas teritorijā.

Mūsu izveidoto sistēmu svarīgākais darbības princips - par klientu jārūpējas katru dienu un visām darbībām jānotiek īstajā laikā un vietā!

Tādēļ mūsu moto ir: „LABĀKAIS SNIEGUMS – JŪSU AIZSARDZĪBAI!”

Lasīt vairāk
Klientu % sadalījums pa nozarēm
Apkalpotie klienti pa gadiem - uzņēmumu skaits

Sertifikāti

Kontakti

Evita Egle

Darba aizsardzības, vides jautājumos

+371-26731503

SIA "VDU SYSTEM"

Reģ. Nr. 43603052885
PVN Reģ. Nr. LV43603052885
Juridiskā adrese: Dobeles šoseja 31, Jelgava, LV-3007
Citadele banka, PARXLV22, LV65PARX0016974230001
Swedbank, HABALV22, LV59HABA0551033073142

Ingus Kazulis

Ugunsdrošības jautājumos

+371-27095008

SIA "DVU SYSTEM"

Reģ. Nr. 53603074051
PVN Reģ. Nr. LV53603074051
Juridiskā adrese: Pasta iela 57 - 7, Jelgava, LV-3001
Citadele banka, PARXLV22, LV59PARX0017025760001

Lita Zdanovska

Biroja administratore

+371-27002535

OKSANA MARTINOVA

Grāmatvedības jautājumos

+371-63023015

Mārtiņš Kints

Darba aizsardzības vecākais speciālists

Ugunsdrošības un aizsardzības speciālists

Ivars Prudents

Tehniskais speciālists

Baiba Goba

Darba aizsardzības vecākais speciālists

Ugunsdrošības un aizsardzības speciālists