Ugunsdrošība

Pasākumu kopums, kas jāveic, lai uzņēmums atbilstu normatīvajos aktos noteiktajām prasībām attiecībā uz ugunsgrēku novēršanu, sekmīgu dzēšanu un to seku mazināšanu.

Mēs piedāvājam

Izstrādāt pasākumu kopumu ietverot preventīvi tiesiskus, saimnieciskus, sociālus, tehniskus un organizatoriskus pasākumus nodrošinot pasīvo un aktīvo ugunsdrošību, kā arī novērstu ugunsgrēka riskus.

Apmācības

Instruēšana ugunsdrošībā.
Teorētiskā apmācība ugunsdrošībā.
Praktiskā apmācība - dzēšana ar ugunsdzēsības aparātiem.
Praktiskā apmācība - evakuācija saskaņā ar rīcības plānu ugunsgrēka gadījumā.

Apkope

Sertificēts tehniskās apkopes punkts.
Apkopes veikšana izbraucot pie klienta.
Ugunsdzēsības aprīkojuma termiņu uzraudzība.
Ugunsdzēsības aprīkojuma apkopju savlaicīga veikšana.

Inventārs

Mūsu klientiem tiek piedāvāti optimāli risinājumi inventāra iegādei un uzstādīšanai objektā, kā arī uzturēšanai darba kārtībā.

Dokumentācija

 • Ugunsdrošības iekšējās uzraudzības pasākumu plāns;
 • Ugunsdrošības instrukcijas, saraksti, rīcības plāns ugunsgrēka gadījumā;
 • Ugundrošības žurnāli, formulāri, protokoli;
 • Rīkojumi par atbildīgajām personām ugunsdrošībā, ugunsdrošības organizatoriskā sistēma u.c.

Pakalpojumi

 • Ugunsdrošības sistēmas audits.
 • Ugunsdrošības speciālista nodrošināšana uzņēmumā.
 • Darbinieku instruēšana un apmācība.
 • Darba telpu pārbaude un ugunsgrēku risku identificēšana.
 • Ugunsdzēsības inventāra noteikšana objektā un teritorijā.
 • Inženiertehnisko sistēmu un ierīču risinājumu noteikšana objektā un teritorijā.
 • Ugunsdrošības zīmju, baneru, informatīvo izkārtņu noteikšana objektā un teritorijā.
 • Uzraudzība ugunsdrošībā.
 • Uzņēmuma interešu pārstāvēšana kontrolējošajā institūcijā ugundrošības jomā (VUGD).
 • Uzņēmuma amatpersonu konsultēšana ugunsdrošībā.

Būvju ugunsdrošība

Ugunsdzēsības inventārs un tā uzturēšana

 • Ugunsdzēsības aparāti un to pārbaude
 • Ugunsdrošības zīmes, baneri
 • Ugunsdzēsības krāni, to sistēmu aprīkojums un pārbaude
 • Ugunsdzēsības kastes, šļūtenes, stobri
 • Stendi un stendu aprīkojums
 • Izgaismotie evakuācijas izeju rādītāji
 • Evakuācijas plāni

Ugunsdzēsības signalizācija

 • Ugunsdzēsības signalizācijas projektēšana, uzstādīšana, apkalpošana, remonts

Zibens novedēji un elektroinstalācijas

 • Zibens novedēju sistēmu projektēšana, izbūve un pārbaude
 • Elektroinstalāciju sistēmu pārbaudes un mērījumu veikšana

Dūmvadu un ventilācijas sistēmas

 • Ventilācijas sistēmu apkope un tīrīšana
 • Filtru sistēmu uzraudzība iekļaujot filtru piegādi
 • Aktu sastādīšana par paveiktajiem darbiem un sistēmu stāvokli
 • Dūmvadu tīrīšana